การแจ้งความประสงค์เลื่อนรับ หรือ ไม่เข้าร่วม

สำหรับบัณฑิตที่มีสิทธิ์รับปริญญา
ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565

ตัวอย่าง 1 มีนาคม 2540 => 01032540

หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ ติดต่อ 038-102722

แจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2567

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ระบบนี้ไม่สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม Internet Explorer ได้